Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์ รวมภาพงานพืชสวนโลกที่ใหญ่ที่สุด รวมภาพงานราชพฤกษ์ 2549 ภาพงานพืชสวนโลก
ภาพหอคำหลวง ภาพกล้วยไม้งานพืขสวนโลก พาเที่ยวงานพืชสวนโลก พืชสวนโลก
Home I Articles I City Tour I Events I Gallery I Special Photos I Today Talk I Photo Service I Guest I Free Wallpaper I Flower & nature I
 
รวมภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก (ราชพฤกษ์ 2549)   Home   >  Special Photos   >   Royal Flora 2006

มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ (ราชพฤกษ์ 2549 )

เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิย. 49
และทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธค. 50 รัฐบาลจึงมีมติให้จัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 1พย.49 ถึงวันที่ 31 มค.50
ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ในพื้นที่ 470 ไร่
โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมงานมหกรรม ถึง 32 ประเทศ

             
 
Click >>
 
Royal Flora 2006 part 1
ภาพชุดที่ 1 งานราชพฤกษ์ 2549
 
     
Royal Flora 2006 part 2
ภาพชุดที่ 2 งานราชพฤกษ์ 2549
comingsoon
Royal Flora 2006 part 3
ภาพชุดที่ 3 งานราชพฤกษ์ 2549
comingsoon
Royal Flora 2006 part 4
ภาพชุดที่ 4 งานราชพฤกษ์ 2549
Royal Flora 2006 part 5
ภาพชุดที่ 5 งานราชพฤกษ์ 2549
comingsoon
Royal Flora 2006 part 6
ภาพชุดที่ 6 งานราชพฤกษ์ 2549
comingsoon
Royal Flora 2006 part 7
ภาพชุดที่ 7 งานราชพฤกษ์ 2549
Royal Flora 2006 part 8
ภาพชุดที่ 8 งานราชพฤกษ์ 2549
   
Royal Flora 2006 part 9
ภาพชุดที่ 9 งานราชพฤกษ์ 2549
comingsoon
 
comingsoon