Photoontour โฟโต้ออนทัวร์  
Home : Gallery : Chaophraya river #6              
ล่องเจ้าพระยา กรุงเทพฯ - บางไทร
 
 
 
 
     คลิกดูภาพชุดอื่นๆอีกมากมาย
 
 
 
 
 
 
 
     
 ล่องเจ้าพระยา (ตอนที่ 6)
(บันทึกการเดินทางเมื่อวันที่ 8 กพ.53)ล่องเจ้าพระยาตอนที่ 6 เป็นช่วงที่เรือแล่นอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีและประทุมธานี ซึ่งเป้นตอนที่ออกจากเกาะเกร็ด เพื่อเดินทางต่อไปยังเขตบางไทรอยุธยา ระหว่างทางก็จะเห็นบ้านเรือนของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป

บางบ้านก็อาจสร้างรั้วไม้ใผ่เป็นแนวป้องกันผักตบชวาไม่ให้ลอยมาติดตามหน้าบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่อาศัย บางบ้านที่ไม่ค่อยใส่ใจก็จะเห็นผักตบชวาอัดแน่นอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งจะมีผลกระทบกับใบพัดเรือหางยาวที่วิ่งผ่านไปมา

เรื่องผักตบชวาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแม่น้ำเจ้าพระยา ก็มีแหล่งมาจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมารวมกัน แม่น้ำบางแห่งมีผักตบมากจนต้องมีเรือกำจัดเป็นการเฉพาะ แต่ก็แก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราว พอถึงฤดูน้ำหลากก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาอีก

ภาพล่องเจ้าพระยาครั้งนี้เป็นตอนที่ 6 เหลืออีก 1 ตอน ก็จะครบสมบูรณ์ หรือมาถึงปลายทางที่เขตบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางภาพบางตอนอาจจะดูซ้ำกันบ้าง เนื่องจากถ่ายภาพคนละเวลากัน ซึ่งตอนที่ 1 - 3 เป็นตอนที่เดินทางจากบางไทรล่องมาที่กรุงเทพ ส่วนตอนที่ 4-7 จะเป็นขาขึ้น หรือจากกรุงเทพไปยังบางไทร ทำให้มีโอกาสเห็นบรรยากาศสองฝั่งในเวลาที่แตกต่างกัน

ภาพในชุดล่องเจ้าพระยาทั้งหมดทุกตอน น่าจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ซึ่งแน่นอนว่าคงมีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย อนาคตภาพเหล่านี้คงต้องเปลงไปตามกาลเวลา แต่ ณ วันนี้ หรือเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2553 บรรยากาศสองฝากฝั่งได้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดที่มากพอสมควร เรียกว่าเก็บภาพกันทุกๆซ้อตสำคัญๆ

วันนี้ภาพเหล่านี้อาจดูไม่เห็นคุณค่ามากนัก แต่อนาคตก็น่าจะเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างปัจจุบัน กับ อนาคต ของแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

และแม่น้ำเจ้าพระยาสายนี้แหละที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ล่องเรือจากอยุธยารอนแรมมาตามลำน้ำ เพื่อหาทำเลที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่ หลังภาระกิจในการกู้ชาติไทยจากพม่าได้เป็นผลสำเร็จจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อราว พ.ศ.2310 จนกระทั้งได้มาพบดินแดนแห่งใหม่ที่แถวๆบริเวณวัดอรุณ หรือวัดแจ้ง จึงใช้วัดอรุณในเขตบางกอกน้อย เป็นทำเลที่ตั้งราชธานีแห่งใหม่ ที่มีชื่อว่า ราชธานีกรุงธนบุรี

จากนั้นต่อมาก็ได้ย้ายราชธานีมาตั้งอยู่ทางฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำ ในสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อันเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พร้อมกับสถาปนา ราชธานีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2325 นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 228 ปีโฟโต้ออนทัวร์
28  กรกฏาคม 2553ดูภาพล่องเจ้าพระยา ตอนที่ 1
ดูภาพล่องเจ้าพระยา ตอนที่ 2
ดูภาพล่องเจ้าพระยา ตอนที่ 3
ดูภาพล่องเจ้าพระยา ตอนที่ 4
ดูภาพล่องเจ้าพระยา ตอนที่ 5
 
 
 
   

      copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ