Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 2
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

มีบริการรถไฟฟ้า ฝรั่งสาวสวยคนที่นั่งหน้าตาคล้ายดาราฮอลลี่วู๊ด


หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือ ศาลพระเจ้าปราสาททอง
รูปปั้นเทพเจ้าแห่งกรีกนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน
สอบถามได้ความว่าออกเดินทางจากเพชรบูรณ์ตอนเที่ยงคืน ระหว่างเดินทางก็นอนหลับกันในรถ แต่ตอนนี้ชักง่วง ของีบก่อน


นักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอินนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน... ลองสอบถามเล่นๆว่า
" พระราชวังบางปะอินสร้างในสมัยไหน " ปรากฏว่าตอบไม่ได้ซักคน บางคนตอบผิดว่าสร้างสมัยร.5 (ทั้งๆที่ในแผ่นพับมีรายละเอียดครบถ้วน)
ตกลงที่มาทัศนศึกษาครั้งนี้คงไม่เกิดประโยชน์นัก สะท้อนถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียน..... ที่ถูกแล้วคุณครูควรติดต่อกับสำนักกงานพระราชวังบางปะอินฯ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริการพาชมพร้อมกับให้ความรู้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ทางสำนักงานฯก็ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านภาษาต่างชาติที่คอยให้บริการแก่ชาวต่างชาติด้วย


นักเรียนชั้น ม.ต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนชั้น ม.ต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ลองทดสอบเล่นๆกับคำถามเดิม พระราชวังบางปะอินสร้างในสมัยไหน ผลคือไม่มีใครตอบได้แม้แต่คนเดียว....ทั้งๆที่ในมือถือบรัวชัวร์กันทุกคน
และที่สังเกต เด็กๆจะเดินกันมาเองโดยไม่มีคุณครูคอยอธิบาย และไม่มีเจ้าหน้าที่ของพระราชวังเป็นไกด์พาชม
สะท้อนถึงระบบการศึกษาในเมืองไทย ต่างกับที่เคยพบเห็นในประเทศจีนและเกาหลี ที่คุณครูจะอธิบายด้วยความเอาใจใส่(ดูภาพล่าง)เปรียบเทียบการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีนักเรียนหลายร้อยคน (มีค.53) เข้าใจว่าโรงเรียนนี้ว่าจ้างบริษัททัวร์ที่ให้บริการจัดทัศนศึกษากับโรงเรียนต่างๆ
ในภาพไกด์ของบริษัททัวร์เดินนำ มีครูคอยดูแล โดยไกด์จะทำหน้าที่อธิบายประวัติสถานที่สำคัญๆและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา
แม้นักเรียนชุดนี้จะไม่ได้เตรียมจดบันทึกเหมือนเด็กเกาหลี(ภาพล่าง) แต่ถือว่าการมาทัศนศึกษาครั้งนี้น่าจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าบนชุดบนการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ม.ปลายและระดับประถม ที่พระราชเคียงบก กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อเดือนมีค.55
จะเห็นว่าทั้งนักเรียนระดับม.ปลายและระดับประถมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก น่าเสียดายที่กระทรวงศึกษาของไทยพยายามให้โรงเรียนในสังกัด
มีการศึกษานอกโรงเรียน แต่จากภาพที่เห็นและจากการสอบถาม คงเกิดประโยชน์เพียงน้อยนิด นักเรียนเหมือนมาเปิดหูเปิดตามากกว่าที่จะมาหาความรู้

 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ