Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 4
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออก ขุนนางในงานพระราชพิธี
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์ลคลัสแห่งประเทศรัสเซีย
ปี พ.ศ. 2436 รับรองมองซิเออราวีร์ ฑูตฝรั่งเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรต แห่งเมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมัน


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ