Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 5
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออก ขุนนางในงานพระราชพิธี
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์ลคลัสแห่งประเทศรัสเซีย
ปี พ.ศ. 2436 รับรองมองซิเออราวีร์ ฑูตฝรั่งเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรต แห่งเมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมัน


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ