Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 7
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

หอวิฑูรทัศนา สร้างในรัชกาลที่5 เป็นพระที่นั่ง 3 ชั้น มีบันไดเวียน เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศบ้านเมืองโดยรอบสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2424


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ (เก๋งจีน)


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ


แผนกระเบื้องเซรามิควาดด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้น ลวดลายแต่ละแผ่นจึงไม่ซ้ำกัน


แผนกระเบื้องเซรามิควาดด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้น ลวดลายแต่ละแผ่นจึงไม่ซ้ำกัน


แผนกระเบื้องเซรามิควาดด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้น ลวดลายแต่ละแผ่นจึงไม่ซ้ำกัน
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ