Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 8
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432


พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ "เก๋งจีน-เทียน เม่ง เต้ย" (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) พ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างถวายเมื่อปี พ.ศ. 2432


หอวิฑูรทัศนา


หอวิฑูรทัศนา 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ