Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
  Bang Pa-In Royal Palace or Summer Palace, Ayutthaya  

Set 10
  พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2175 *ภาพมีลิขสิทธิ์ * ต้องการ Save ภาพ
 
 

พระที่นั่งวโรภาษพิมานพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระที่นั่งวโรภาษพิมานเป็นท้องพระโรงอยู่ทางตอนเหนือของ "สะพานเสด็จ" ซึ่งเป็นท่าน้ำสำหรับเสด็จพระราชดำเนินขึ้นลง เดิมเป็นเรือนไม้สองชั้น
เป็นที่ตั้งประทับและท้องพระโรงร่วมกัน ต่อมารัชกาลที่5 โปรดฯให้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออก
ขุนนางในงานพระราชพิธี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์ลคลัสแห่งประเทศรัสเซีย ปี พ.ศ. 2436
รับรองมองซิเออราวีร์ ฑูตฝรั่งเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรต แห่งเมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมัน
ถึงในปัจจุบัน ก็ยังใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญอยู่เสมอสภาคารราชประยูร เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้า และ ข้าราชการบริพาร ปัจจุบันใช้ัเป็นอาคารนิทรรศการของพระราชวังบางปะอิน


สภาคารราชประยูร เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้า และ ข้าราชการบริพาร ปัจจุบันใช้ัเป็นอาคารนิทรรศการของพระราชวังบางปะอิน
ซากเรือโบราณ


ซากเรือโบราณ


ที่ทำการพระราชวังบางปะอิน


ทิวทัศน์กรุงเก่า(วัดมณฑป) ฝั่งตรงข้ามพระราชวังจันทร์เกษม(พระราชวังสมเด็จพระนเรศวร)


ทิวทัศน์กรุงเก่า ฝั่งตรงข้ามพระราชวังจันทร์เกษม


เรือพายข้ามฝาก บริการรับ-ส่งจากท่าน้ำวังจันทร์เกษมไปยังท่าน้ำวัดมณฑป


เรือสำปั้นเก่าแก่และการพายด้วยแรงคน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ลำ ในภาพผู้โดยสาร(ผู้ชาย)ช่วยพายด้วย
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ