Phu Ruea National Park
Monks collecting alms at dawn in Chaing Khan ตักบาตรยามเช้าที่เชียงคาน จ.เลย
 

วันนี้ต้องตื่นแต้เช้ามึดเพื่อไปตักบาตรที่ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นภาพคล้ายๆกับการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง
ความจริงคนลาวกับคนเชียงคาน จ.เลย ที่แยกกันคนละฝั่งโขง ก็คือคนลาวในอดีต จึงมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน

 
 
             
ฟ้าเริ่มสาง


เห็นที่ว่างๆ พร้อมชุดตักบาตร เตรียมไว้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น
ถนนในเชียงคานยังเป็นบ้านและร่านค้าแบบดั่งเดิม และนี่คือเสน่ห์ของที่นี่


ร้านที่สร้างใหม่ก็พยายามสร้างตามแบบร้านค้าสมัยก่อน อาจลงทุนสูงเนื่องจากใช้ไม้ล้วนๆ


ร่้านค้าในเชียงคานถูกคนต่างถิ่นมากว้านซื้อ เพื่อสร้างโรงแรมที่พัก แต่ก็ยังรักษาบรรยากาศแบบดั่งเดิม


ใครจะคิดว่ามีชาวเวียดนามมาลงทุนที่นี่ด้วย Dai Heng เป็นร้านของคนเวียดนาม


 
4  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us