Phu Ruea National Park
Monks collecting alms at dawn in Chaing Khan ตักบาตรยามเช้าที่เชียงคาน จ.เลย
 

วันนี้ต้องตื่นแต้เช้ามึดเพื่อไปตักบาตรที่ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นภาพคล้ายๆกับการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง
ความจริงคนลาวกับคนเชียงคาน จ.เลย ที่แยกกันคนละฝั่งโขง ก็คือคนลาวในอดีต จึงมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน

 
 
             


เมื่อท้องฟ้าสว่างขึ้นก็เห็นภาพร้านค้าได้ถนัดขึ้น ดูแล้วเหมือนพิพิธภัณธ์กลางแจ้ง น่าประทับใจจริงๆ


ภาพนี้แล้วเหมือนย้อนยุค แต่เป็นภาพเมื่อเดือน มค.57
ดูแล้วมีมนต์ขลังมาก


ดูชัดๆอีกภาพกับร้าน Dai Heng เป็นเกสต์เฮ้าส์ ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยไม้ทั้่งหลัง คงใช้เงินไม่ไช่น้อย


สว่างขึ้นเรื่อยๆ


นี่คือเชียงคานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศคล้ายประเทศลาว


ถนนสายนี้น่าจะเรียกว่าถนนสายวัฒนธรรม เป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยว
และจุดขายของที่นี่ก็คือ บ้านเก่าๆ ร้านค้าเก่า ตลอดทั้งถนน ต่างจากที่อื่นๆที่เปลี่ยนไปตามความเจริญ
แต่ความเก่าก็ขายได้ และขายดีด้วย เงินทองจึงไหลมาเทมาสู่เชียงคาน


ครั้งหนึ่งในชีวิต ทีมาสัมผัสกับบรรยากาศดั่งเดิมของผู้คนในเชียงคาน ที่สายเลือดมีเชื้อชาติลาวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


 
5  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us