Phu Ruea National Park
Monks collecting alms at dawn in Chaing Khan ตักบาตรยามเช้าที่เชียงคาน จ.เลย
 

วันนี้ต้องตื่นแต้เช้ามึดเพื่อไปตักบาตรที่ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นภาพคล้ายๆกับการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง
ความจริงคนลาวกับคนเชียงคาน จ.เลย ที่แยกกันคนละฝั่งโขง ก็คือคนลาวในอดีต จึงมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน

 
 
             


พระมาแล้วเจอครอบครัวนี้อีกแล้วเมื่อวานเย็นก็ถ่ายเด็กน้อยน่ารักคนนี้ ถ้าฟังไม่ผิดรู้สึกว่าพ่อเด็กเป็นชาวญี่ปุ่น


ชาวบ้าน ชาวเชียงคานแท้ๆ ตักบาตรแค่ข้าวเหนียวกระติบเดียว และไม่ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนนักท่องเที่ยว แกบอกว่า เดี๋ยวพระก็จะเดินกลับมาทางนี้
ให้สังเกตว่ามีตรงกลางมีแก้วน้ำ 2 ใบ อยู่ในกะละมัง สำหรับเตรียมไว้หยาดน้ำ(กรวดน้ำ)ตามธรรมเนียมของคนลาว เมื่อไปวัดก็จะเตรียมน้ำใส่ขวดเล็กๆไว้หยาดน้ำด้วย


 
7  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us