Home : Gallery : Phu Ruea 04
 
 

เที่ยวภูเรือ - ด่านซ้าย - เชียงคาน จ.เลย
อช.ภูเรือ สวนคริสต์มาส วัดพระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตรวิปัสนา พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน(วัดโพนชัย) ทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขง ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน ตักบาตรที่เชียงคาน แก่งคุดคู้

 
 

ตอนที่ 4  :  Chiang Khan Walking Street ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน จ.เลย

                                                                                                                                                            

 
ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน จ.เลย
(เดินทาง 24 มค.57)
 
 มาเชียงคานแล้วก็ต้องมาที่ถนนคนเดินในตอนกลางคืน ส่วนตอนเช้าก็จะต้องมาตักบาตรข้าวเหนียว หากใครมาแล้วมีโอกาสได้ทำทั้งสองสิ่ง  ก็แสดงว่ามาถึงเชียงคานแล้ว

อ.เชียงคาน เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดเลย และตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นประเทศลาว หรือสปป.ลาว  

คนเชียงคานในอดีตก็คือคนลาว แต่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งอยู่ทางฝั่งไทยก็ด้วยเหตุผลทางการปกครองในสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งความจริงแล้ว ลาวกับไทยก็มีความสัมพันธ์มายาวนานหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อครั้งสมัยที่กรุงสุโขทัยกำลังสร้างบ้านแปงเมือง พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด กษัตริย์แห่งเมืองท้าวนาวนำถม(ปัจจุบันคือเมืองหล่มเก่า-เพชรบูรณ์)ก็เคยรวมรวมชาวลาว หรือกวาดต้อนชาวลาวในยุคนั้นมาช่วยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางหาวสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้น

จะเห็นว่าชาวลาวสมัยนั้นน่าจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และอยู่กันมานานก่อนที่จะเกิดอาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรเชียงทอง(ล้านช้าง)

ส่วนที่เข้าใจกันว่าคนไทยและคนลาว อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้า มาตามลำน้ำโขง ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพลงมา (หนีภัยมองโกล)และมีกองกำลังที่จะรวบรวมชนเผ่าพื้นเมืองให้เป็นเมืองเป็นอาณาจักรของตน แล้วสถาปนาตั้งตนเป็นใหญ่

สรุปตอนนี้ก็คือ คนลาวกับคนไทยที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นก็คือคนในพื้นที่เดิม อาจมีเชื้อสายขอม มอญ หรืออินเดียมาก่อน
เชียงคาน

เมืองเชียงคานในอดีตนั้นตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาน  โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 1400 (ผ่านมาแล้ว 1,157 ปี) ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักรหลวงพระบาง และอาณาจักรเวียงจันทน์  
พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและให้เป็นประเทศราชของไทย พร้อมกับได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงค์ถูกจับขังจนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมาได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล้าฯ ให้พระอนุพินาศ เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองเชียงคาน”

ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางและได้เข้าปล้นสะดมเมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจำนวนมาก

ต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง)ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "เมืองใหม่เชียงคาน"

ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคานหรืออำเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่ ได้ตั้งที่ทำการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่บริเวณวัดโพนชัย

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้

(ที่มา : วิกิพีเดีย)


 
 

โฟโต้ออนทัวร์
6 สิงหาคม 2557 


 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us