Home: :    Gallery  :   Flower in Chiangrai
 
 
    Home
 
ดอกทิวลิปบนดอยผาหม่น และ ไร่บุญรอด จ.เชียงราย (เดินทาง มค.58)
Tulip & Flower garden in Chiang Rai
     
ดอกทิวลิปบนดอยผาหม่น และ ไร่บุญรอด จ.เชียงราย                               
ภาพมีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย © copyright   
เส้นทางท่องเที่ยวบนภูชี้ฟ้า/ดอยผ่าหม่น จ.เชียงราย
ถึงแล้ว ไร่บุญรอด (บ.บุญรอด บริวเวอรี เจ้าของเบียร์สิงห์)่เครื่องหมายการค้า และ สัญญลักษณ์ของไร่บุญรอด ใครมาก็ต้องมาถ่ายภาพที่นี่ตุง แปลว่าธง ตุงของล้านนามีหลายแบบ ที่เห็นนี้เป็นตุงนักษัตร 12 ราศี

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ