Home: :    Gallery  :   Phu Chi Fa
 
 
    Home
 
อช.ภูชี้ฟ้า บนยอดดอยผาหม่น จ.เชียงราย ติดชายแดนไทย-ลาว (เดินทาง มค.58)
Phu Chi Fa National Park, Chiangrai Province
     
ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย   Phu Chi fa, Chiangrai                              
ภาพมีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย © copyright  
ภาพที่ประทับใจของครอบครัวข้างบนนี้มองเห็นเขาลูกต่างๆ สลับซับซ้อนอยู่ไกลลิบรอยต่อไทย-ลาวแสงเริ่มแรงทุกขณะชะง่อนเขา จุดสูงสุดบนภูชี้ฟ้า

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ