Home
Langkawi Part 4
ทำบุญทอดกฐินที่วัดไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย : เที่ยวลังกาวี เกาะที่ต้องคำสาปของพระนางมัทสุหรี
 
เกาะลังกาวี ตอนที่ 4
 
       

ร้านพลับพลา อ.ไชยา สุราฏร์ธานี (ทางไปแหลมโพธิ์) มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี วันนี้ก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมยี่สิบกว่าปีก่อนเคยมานั่งทาน เดินบนสะพานไม้ผ่านป่าโกงกาง มาวันนี้ป่าโกงกางน้อยลง สะพานไม้กลายเป็นสะพานปูนซีเมนต์ร้านเดิมๆ แต่ขยายออกไปจนเป็นร้านใหญ่โตช่วงน้ำลง


       
  เกาะลังกาวี : เดินทาง ตุลาคม 2557
      
 
 
6
 
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
Contact Us : [email protected]