Home      Outbound      Luang prabang  Part 5  
   Home
Home  :  Outbound  :  Luang prabang Part 5
 
เที่ยวลาวหลวงพระบางโดยสายการบิน Lao Central Airlines สายการบินแห่งแรกของคนลาว
Laos Tourism : Vientiane, Vang vieng, luang prabang
เที่ยวลาว  :  เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง มรดกโลก
เดินทาง : ธันวาคม 2555
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
ทัวร์ลาวตอนที่ 5
เมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช

 
   
 
       เที่ยวลาวตอนที่ 5 เมืองหลวงพระบาง ( 100 ภาพ)
 เที่ยวลาวตอนที่ 5 เมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช
(เดินทาง 7-10 ธันวาคม 2555)
หลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าของลาวในยุคอาณาล้านช้าง มีหลวงพระบางเป็นเมืองเอก ถือว่าเป็นอาณาจักรของประเทศลาวในยุคต้นๆ ซึ่งเชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตำนานโดยขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานต่อๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 - พ.ศ. 1916)  ผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า เมืองเชียงทอง”

สมัยเจ้าฟ้างุ่มครองล้านช้าง ซึ่งตรงกับอาณาจักรสุโขทัย( พ.ศ.1792-1981)ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)ของราชวงศ์พระร่วง

สมัยก่อน ดินแดนทางแถบล้านช้าง พม่า ตอนใต้ของจีน และตอนเหนือของล้านนา  เป็นดินแดนของกลุ่มชาติพันธ์ที่อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้าของจีน ซึ่งถูกชาติมองโกลที่มีผู้นำคือ จักรพรรดิกุบไลข่าน รุกราน และสมัยนั้นชนชาติมองโกลยังแผ่อิทธิพลไปถึงคาบสมุทรญี่ปุ่นและเกาหลี

ส่วนชาติพันธ์ที่มีเชื้อสายชายชาวไต(TAI) ไท หรือไทลื้อ  รวมทั้งชาติพันธ์กลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าได้อพยพหนีมองโกลลงมาตอนล่าง  โดยมาตามแม่น้ำโขงจากนั้นได้แยกย้ายกันสร้างอาณาจักรเป็นของตนเองที่เรียกว่า 4 เชียง (เชียงแปลว่าเมือง) ได้แก่

อาณาจักรเชียงรุ้ง – ตอนใต้ของจีนในปัจจุบัน ซึ่งก็คือเมืองสิบสองปันนาหรือเมืองจิ่งหงษ์
อาณาจักรเชียงทอง – ปัจจุบันคือเมืองหลวงพระบาง เดิมเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างหรือเชียงทอง
อาณาจักรเชียงตุง – หรือเมืองเชียงตุงของพม่าที่ตั้งอยู่ในรัฐฉาน ซึ่งเป็นดินแดนของชาวไทใหญ่ในปัจจุบัน
อาณาจักรเชียงแสน – ก็คืออำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน แต่ต่อมาเจ้าชายเมืองเชียงแสนหรือ พญามังราย ได้พาผู้คนส่วนหนึ่งไปสร้างเมืองใหม่ที่ลำพูนและเชียงใหม่ กลายเป็นอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมา  ส่วนอาณาจักรเชียงแสนเสื่อมอำนาจลง และเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา เช่นเดียวกับเมืองบริวารอื่นๆเช่นเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองเขลางค์ ฯลฯ

วัดเชียงทองในหลวงพระบาง  ก็เป็นชื่อเดิมในยุคสมัยของอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดที่ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสร้างขึ้นเมือ พ.ศ. 2103 ก่อนที่จะสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าเมือง ศรีสัตนาคนหุต” หรือ เมืองเวียงจันทน์ “ ในปัจจุบัน 
และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่ชาวลาวยกย่องให้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของชาติลาว และในสมัยที่พระองค์ครองราชย์นั้นก็เคยต่อสู้กับพม่าในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง และสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรอีกด้วยอีกด้วย

เท่ากับว่าทั้งพม่า ไทย และลาว ต่างก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยเดียวกัน ตามภาพด้านล่าง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาฯมีพระชนมายุอ่อนกว่าพระเจ้าบุเรงนอง 19 ปี และสมเด็จพระนเรศวรมีพระชนมายุอ่อนกว่าพระเจ้าบุเรงนอง 40 ปี


วัดเชียงทอง

วัดเชียงทองเป็นศิลปะแบบล้านช้างที่อ่อนช้อยสวยงาม ถือเป็น เพชรน้ำเอกแห่งเมืองหลวงพระบาง“  และมีอิทธิพลอย่างสูงที่ทำให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองหลวงพระบางให้เป็นมรดกโลก

ใครไปเที่ยวหลวงพระบางก็เชื่อว่ามีโอกาสได้เห็นความอ่อนช้อยสวยงามของวัดเชียงทอง ที่ประทับใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

หากเปรียบเทียบวัดเชียงทองกับวัดอื่นๆในประเทศลาวแล้วจะเห็นว่าเป็นศิลปะที่แตกต่างกัน ซึ่งวัดในลาวส่วนใหญ่ที่สร้างในยุคหลังๆ  หลังคาโบสถ์จะไม่อ่อนช้อยเหมือนหลังคาวัดเชียงทองที่เป็นศิลปะแบบล้านช้างซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน

วัดชียงทองจึงถือว่าเป็นสถาปัตย์กรรมแบบล้านช้างที่ยังหลงเหลืออยู่ ใครไปเห็นก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมว่า เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่นักหลังคามี 3 ชั้น แต่เป็นหลังคาที่อ่อนช้อยสวยงามมาก

เที่ยวลาวยังไม่จบนะครับ ตอนต่อไปจะพาไปเที่ยววัดใหม่ ที่อยู่ติดกับวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์ลาวพระองค์สุดท้ายโฟโต้ออนทัวร์
23  ธันวาคม 2556  


 


 

     
 
 
    Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls     World Photos     Site Update    Contac Us