Home   City Tour   Events   Photo Gallery   Outbound tour   King Photos    Wallpapers    Flowers    Portraits    Baby & Child    Asia Girls    News   Video Clip   
Laos : Luang Pra Bang Part 6 : - Luangprabang
 

หลวงพระบาง ชุด 7 ชมเมืองหลวงพระบางบนพระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเเหนียว ตลาดเมืองหลวงพระบาง เดินทาง ธค.55

 
 
 

ตลาดหลวงพระบางปลาตะเพียน

หอยกาบแมงกุ้ดจี่กบเลี้ยงหนังควายฟอกขาว เอาไปทำยำ หรือนำไปแกง ใช้แทนเนื้อสัตว์ ทานแล้วเหนียวหนึดคล้ายเอ็น


 
9    
 
       
 
 
    Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us