Home
Luang Prabang Part 4
ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เดินทาง มิถุนายน 2556
 
ตอนที่ 4 วัดเชียงทอง วัดใหม่ เฮือนพักในหลวงพระบาง ยามเช้าที่ริมโขง ตลาดหลวงพระบาง
 
ยิ่งสาย เรือ ผู้โดสารก็ยิ่งมากขึ้นจากหมู่บ้านทางฝั่งโน่น นั่งเรือข้ามมาขายยังฝั่งนี้ไก่เป็นๆ เอาไปขายที่ตลาดหาบไปที่ตลาดมะม่วงลาว ลูกใหญ่น่าทาน

กว่าจะขึ้นไปบนฝั่งคงต้องออกแรงน่าดูไม่อึดจริงคงมีอาชีพแบบนี้ไม่ได้ ลำพังแต่เดินตัวเปล่าจากข้างล่างขึ้นไปข้างคนก็ลิ้นห้อยแล้ว
แต่คนที่เขาเดินขึ้นลงทุกวัน หาบของมาขายทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ


 

หลวงพระบาง เดินทาง 6-9 มิถุนายน 2556

 
 
5  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]