Home
Luang Prabang Part 4
ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เดินทาง มิถุนายน 2556
 
ตอนที่ 4 วัดเชียงทอง วัดใหม่ เฮือนพักในหลวงพระบาง ยามเช้าที่ริมโขง ตลาดหลวงพระบาง
 
ตลาดหลวงพระบาง ปิดถนนและใช้เป็นตลาดตอนเช้าๆ พอสายก็เก็บกวาดใช้เป็นถนนต่อไป

  

ของพื้นบ้านทั้งนั้นยำผักดอง แปลกว่าบ้านเราตรงที่มีใบสะระแหน่หน่อไม้สดพร้อมแกงปูนาเป็นๆนี่ก็ปูนา แต่คนละสายพันธ์ปลาจากแม่น้ำโขงชีวิตแบบบ้านๆ


 

หลวงพระบาง เดินทาง 6-9 มิถุนายน 2556

 
 
6  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]