Home
Luang Prabang Part 4
ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ เดินทาง มิถุนายน 2556
 
ตอนที่ 4 วัดเชียงทอง วัดใหม่ เฮือนพักในหลวงพระบาง ยามเช้าที่ริมโขง ตลาดหลวงพระบาง
 
สาวไทยกับการใช้ชีวิตแบบ slow life ในหลวงพระบางวังเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามาหาชีวิตแห่งล้านช้าง สร้างในสมัยที่ลาวตกเป็นของฝรั่งเศส
เช่นเดียวกับพระวังเมืองเว้ของเวียดนาม ที่ฝรั่งเศสสร้างให้เช่นกันวิหารพระบางวิหารพระบาง(สร้างขึ้นมาใหม่) เพื่อประดิษฐาน "พระบาง" พระคู่บ้านคู่เมืองลาว ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่วังเจ้ามหาชีวิต
และไม่นานมานี้ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารแห่งนี้ เมื่อปลายปี 56
วิหารพระบาง ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานเมื่อปลายปี 2556

วัดแสนสุขาราม


 

หลวงพระบาง เดินทาง 6-9 มิถุนายน 2556

 
 
7  
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : photo482@gmail.com