Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
 
Home  :   Events  : Royal Photos :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
 
 Malaysia Singapore : ภาพท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์    ตอนที่ 8
  Malaysia - Singapore Part 8
China town Singapore : ย่านไชน่าทาวน์
เดินทาง 26-29 พค.55

Singapore Part 8 China town,Buddha Tooth Relic Temple,The Kwan Im Thong Hood Cho
สิงคโปร์ตอนที่ 8 : ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขียวแก้ว ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิมเข้าได้แต่ห้ามถ่ายภาพทุกวันจะเห็นภาพแบบนี้ดอกไม้ธูปเทียน

ชาวสิงคโปร์ทุกเพศทุกวัยให้ความนับถือกับเจ้าแม่กวนอิม

สภาพแบบนี้มีให้เห็นในย่านคนจีนรุ่นเก่าดอกบัวน่าจะนำเข้ามาจากอินโดนีเซียในบ้านเราดอกบัวตูมๆกลมๆแบบนี้นำพันธ์มาจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่นิยม
ส่วนบัวไทยที่กินฝักหรือบัวหลวงดอกจะเป็นทรงรี แหลม คล้ายคนพนมมือ เวลาบานเต็มที่จะมีกลิ่นหอม

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ