Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
 
 
 
Home  :   Events  : Royal Photos :  Photos Gallery  :  Outbound tour  :  Flowers  :  Portrait   :   Asia Girls  :   Wallpapers  :   News  :  Clip Video  :  Site Update
 
 Malaysia Singapore : ภาพท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์    ตอนที่ 8
  Malaysia - Singapore Part 8
China town Singapore : ย่านไชน่าทาวน์
เดินทาง 26-29 พค.55

Singapore Part 8 China town,Buddha Tooth Relic Temple,The Kwan Im Thong Hood Cho
สิงคโปร์ตอนที่ 8 : ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขียวแก้ว ศาลเจ้าแม่กวนอิม
สารพัดเทพของพวกฮินดูมีทั้งครึ่งคนครึ่งสัตว์วัดหินดูอยู่ติดกับอาคารต่างๆ อนาคตวัดไทยในเมืองใหญ่ก็หนีไม่พ้นภาพแบบนี้ชาวสิงคโปร์ จะอาศัยอยู่ในดอนโดแบบนี้ แต่ละแห่งก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นกฏหมายสำคัญของสิงคโปร์
มีการจัดระเบียบต่างๆอย่างรัดกุม เป็นสัดเป็นส่วน คนไทยไม่น้อยที่เคยมาดศึกษาูงานและท่องเที่ยว เป็นการเปิดหูเปิดตาเท่านั้น กลับไปเมืองไทยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวัดใหญ่กลางเมืองสิงคโปร์ ภายในมีพระเขี้ยวแก้วเป็นอาคารหลังใหญ่สวยงามมาก แบ่งเป็นชั้นๆ ส่วนพระเขี้ยวแก้วอยู่ชั้นบน ถ่ายภาพไม่ได้จึงไม่ขึ้นไปดูลานจอดรถนักท่องเที่ยวทางเข้าภายในชั้นล่าง อลังการมากกำลังทำพิธี ผู้หญิงในนิกายนี้เมืิ่อเข้ามาทำพิธีจะต้องแต่งการชุดสีน้ำตาลเข้ม เช่นเดียวกับหลายๆวัดในประเทศจีนที่นั่งของผู้ถือศีล บนโต๊ะมีบทสวด

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ