Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 6 ฮอยอัน มรดกโลก Hoi An Ancient Town
ฮอยอัน ในอดีตเมื่อราวสี่ร้อยกว่าปีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมืองเก่าฮอยอัน มรดกโลกฮอยอันริมฝั่งแม่น้ำทูโบน (Thu Bon)หลังคาแบบโบราณบรรยากาศที่นี่เหมาะสำหรับขี่จักรยานเที่ยวแม่น้ำทูโบน เมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยเป็นย่านค้าขายทางเรือ ต่อมาบริเวณปากแม่น้ำที่ติดทะเลติ้นเขิน เรือสำเภาเข้ามาไม่ได้
ตลาดการค้าจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองดานัง ห่างออกไปราว 40 กม.การสัญจรบนแม่น้ำทูโบนเรือไม้ เป็นทั้งเรือโดยสารและเรือบรรทุกของภายในเรือไม้ ด้านล่างเป็นที่นั่งโดยสาร ข้างบนเป็นที่วางสินค้า (คนเวียดนามนิยมใส่หมวกเนื่องจากต้องขี่จักรยาน)


 
1

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
[email protected]