Home
ทริปเวียดนามกลาง(ครั้งที่ 3) เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา ตค. 2555
Middle Vietnam Tour (3rd) Hue - Danang - Hoi An - Phong Nha Cave, On Oct 2012
     ชมภาพการเดินทางสู่เวียดนามกลาง(ในอดีต)   ครั้งที่่ 1 เมย.50 :   ครั้งที่ 2 ตค.51

ตอนที่ 6 ฮอยอัน มรดกโลก Hoi An Ancient Town
ฮอยอัน ในอดีตเมื่อราวสี่ร้อยกว่าปีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชุดนักเรียนมัธยมกำลังเดินทางออกจากเมืองฮอยอันเพื่อย้อนกลับไปเมืองดานัง ปลายทางที่เมืองเว้ทำนาปลูกข้าวยังเป็นอาชีพหลักของคนเวียดนามธรรมชาติแบบนี้ยังพบเห็นได้มากมายในประเทศเวียดนาม ความเจริญยังค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวาเหมือนบ้านเราแม่นำลำคลองยังมีสภาพเดิมๆ และเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีริมชายฝั่งจากฮอยอันถึงดานังมีระยะทางประมาณ 30 กม. จากเดิมที่เคยเป็นที่รกร้างตามริมฝั่ง ต่อมารัฐบาลเชิญชวนต่างชาติมาลงทุนสร้างโรงแรมและที่อยู่อาศัย
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาประเทศ ที่กำหนดให้ดานังเป็นเขตอุตสาหกรรม มีท่าเรือที่ทันสมัยที่กำลังสร้างยังมีอีกเพียบตลอดชายฝั่งถูกเปลี่ยนโฉมในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาชายฝั่งเดิมๆ เป็นเนินทรายแบบนี้ผลผลิตจากหมู่บ้านหินอ่อน Non Nuoc Fine Arts Village ที่อยู่ถนนสายใน
ปัจจุบันเปลี่ยนจากอาชีพของชาวบ้านมาสู่อุตสาหกรรม จนกลายเป็นธุรกิจส่งออก เมืองไทยหาซื้อได้ที่ตลาดนัด JJ


 
4

Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
ลิขสิทธิ์

ต้องการ save ภาพ อ่าน  

Contact Us
:
photo482@gmail.com