Photoontour   โฟโต้ออนทัวร์
 
Home   Outbound Tour    Myanmar Part 4
 
Home
Myanmar Part 4 : kyakhat wine monastery , Shwemawdaw paya , Hongsawadee city
เที่ยวพม่าตอนที่ 4 :วัดไจ้คะวาย/เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)มีอายุมากกว่า1,000 ปี ที่เมืองหงสาวดี(หรือเมืองพะโค)

29 of 30
ทุกภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save ภาพ

เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)เมืองหงสา Shwemawdaw paya
เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)เมืองหงสา Shwemawdaw paya

เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)เมืองหงสา Shwemawdaw paya

 
พระธาตุมุเตา ในสมัยประวัติศา่สตร์ใช้เป็นที่บวงสรวงสักการะก่อนจะออกรบ
พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ และพระเจ้าบุเรงนอง ก่อนจะมารบกับไทยก็จะดูฤกษ์ดูยามและมาทำพิธีบวงสรวงกันที่นี้
 
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ