Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
  Home :  Outbound tour  :  Middle Vietnam Part 1
 Home     Event    City tour    Royal Photo    Thailand Photo Gallery     Outbound tour     Flower    Asia Girls    Baby & Child   Free Wallpapers     News    Video   
Middle Vietnam tours  Hue City - Phong Nha - Hoi An
เที่ยวเวียดนามกลาง เยือน 3 มรดกโลก ถ้ำฟองญา เมืองเว้ เมืองฮอยอัน

ตอนที่ 1 การเดินทางสู่ชายแดนเวียดนาม ด่านลาวบาว
   
11 of 30
 

รถบรรทุกในลาว
รถบรรทุกในลาว

รถบรรทุกในลาว ตัวการทำถนนพัง
รถบรรทุกในลาว ตัวการถนนพัง

ถนนพังบนเส้นทางสู่ลาวบาว
ถนนพังบนเส้นทางสู่ลาวบาว
 
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save ภาพ
นี่ไงตัวการทำให้ถนนพัง เป็นรถบรรทุกวัตถุดิบเพื่อใช้ในเหมืองทองคำ
  ภาพชุดทัวร์เวียดนาม ที่ผ่านมา
เวียดนามกลาง - เว้ ดานัง ฮอยอัน

เวียดนามเหนือ - ฮานอย อ่าวฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์
เวียดนามเหนือ - ฮานอย ล่าวกาย ซาปา หมู่บ้านม้งดำ
เวียดนามเหนือ - ล่องเรือ ฮาลองบก
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ