Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์
Home : Outbound : Kunming China 10       
 
 
 
 


1 เขาซีซาน


2 ตำหนักจินเจี้ยน


3 เส้นทางชนบท


4 อุทยานป่าหิน


5 หุบเขาเปลี่ยนสี


6
เมืองป่าหิน


7 ถ้ำจิ่วเซ๊ยง


8 ทิวทัศน์


10 เมืองกวนตู้
  Home
Home   :   Outbound Tour   :   Kunming 10
Guandu Ancient Town : ตลาด 100 ปี เมืองโบราณกวนตู้ , ซ้อปปิ้งที่ห้างเมืองคุนหมิง
 
Kunming 10 : Guandu Ancient Town, Shopping Malls
 


                  

                  

                  

                  


 
   
 

Kunming  Part 10 : Guandu Ancient Town, Shopping Malls
คุนหมิงตอนที่ 10  เมืองโบราณกวนตู้
(เดินทาง มิถุนายน 2552/2009)การเดินทางท่องเที่ยวเมืองคุนหมิงได้มาถึงตอนที่10 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมสำคัญในตอนนี้ก็คือเที่ยวเมืองโบราณกวนตู้ ที่ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองคุนหมิง 

ในสมัยโบราณเมืองคุนหมิงก็เป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ในดินแดนของอาณาจักรน่านเจ้า (Kingdom of Nanzhao or Nanchao) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองต้าหลี่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันคุนหมิงกับต้าหลี่ตั้งอยู่ในเขตยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่่ทางตอนใต้สุดของจีน ระยะทางจากคุนหมิงไปต้าหลี่ก็ประมาณ 317 กม.หรือพอๆกับกรุงเทพไปกำแพงเพชรหรือพิจิตรหลายคนพอได้ยินคำว่า "อาณาจักรน่านเจ้า"ก็เริ่มชักจะคุ้นๆว่าเคยได้ยินได้ฟังมาจากวิชาประวัติศาสตร์ ว่าชนชาติไทยมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรน่านเจ้าที่อยู่ในดินแดนตอนใต้ของจีน

หากยึดเอาตามประวัติศาสตร์ของไทยมาจนถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่า ชาติพันธ์ของคนในอาณาจักรน่านเจ้า(เดิม) หรือคนจีนในมณฑลยูนนาน(ในปัจุบัน)ก็คือเชื้อสายของบรรพบุรุษของไทยมาก่อน

ประเทศจีนในสมัยโบราณเมื่อย้อนไปเป็นพันๆปี ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวจีนฮั่นหรืออาณาจักรจีนจะครอบครองดินแดนของจีนตามแผนที่ในปัจจุบันทั้งหมด แต่ได้แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า คล้ายแบ่งเป็นเมืองเป็นประเทศที่ไม่ขึ้นแก่กัน วันดีคืนดีก็ยกทัพทำสงครามกัน

สมัยที่อาณาจักรน่านเจ้ายังรุ่งเรืองก็เคยยกทัพไปตีเมืองจีนซึ่งเป็นชาวฮั่นถึงกรุงปักกิ่ง หรือจีนฮั่นในราชวงศ์ถังก็เคยยกทัพใหญ่มาตีน่านเจ้า ถึงสองครั้ง แต่ก็พ่ายแพ้กลับไปอย่างยับเยิน

แต่ยุคเสื่อมสลายของทั้งอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรจีนก็ต้องมาพ่ายแพ้แก่กองทัพมองโกล ชาวพื้นเมืองเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงทางตอนเหนือของจีนในปัจจุบัน และยังรวมไปถึงดินแดนตอนใต้ของประเทศรัสเซีย หรือในดินแดนของชาวเติร์กเมนิสถาน(Turkmenistan)ที่มีเชื้อสายมองโกล

หลังทัพมองโกลที่มี "กุบไลข่าน" เป็นแม่ทัพได้โค่นอำนาจราชวงศ์ซ่งของจีนได้ จากนั้นก็ได้แผ่อำนาจไปทั่วเอเชีย

สำหรับเมืองโบราณกวนตู้  เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรจีนในราชวงศ์ถัง ซึ่งถือว่าเป็นยุคโบราณทั้งคู่ (มีอายุมากกว่า 1000 ปี)

เจดีย์แบบทิเบตรวมทั้งปราสาทเก่าแก่ในเมืองโบราณกวนตู้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาจากของเดิมที่สร้างกันมายาวนานถึงพันกว่าปี หรือราวปี พ.ศ.1281 – 1480 ในยุคน่านเจ้า และศาลเจ้าบางแห่งก็สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง(พ.ศ.1161 – 1450)

จะเห็นว่าเมืองโบราณกวนตู้ ในสมัยก่อนนั้นเป็นเมืองๆหนึ่งของอาณาจักรน่านเจ้า ขณะเดียวกันก็อยู่ในยุคสมัยในราชวงศ์ถังของอาณาจักรจีน และทั้งสองอาณาจักรก็ถือว่าเป็นยุคเก่าแก่หรือยุคโบราณของจีน

บางคนอาจสงสัยว่ายุคโบราณที่ว่านี้ตรงกับเมืองไทยในยุคสมัยใด ก็ต้องตอบว่าสมัยนั้นอาณาจักรสุโขทัยยังไม่เกิด แต่ก็มีบางอาณาจักรในดินแดนไทยที่อยู่ในยุคเดียวกับน่านเจ้าหรือราชวงศ์ถัง ได้แก่เช่นอาณาจักรละโว้ อาณาจักรหริภูญชัย(สมัยพระนางจามเทวี) ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างสำคัญๆได้แก่วัดและเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมในทางศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนจีน ที่หลงเหลือในเมืองโบราณกวนตู้และอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันได้แก่ "หกวัด เจ็ดศาลา แปดศาลเจ้า"

นักท่องเที่ยวคนไทยคงไม่มีเวลาเดินชมจนครบทุกแห่ง เนื่องจากสถานที่กว้างขวาง และมีเวลาจำกัด คงได้แต่เดินชมในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของลานประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งในย่านนี้ก็เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมง และเป็นที่พักเรือของเหล่าขุนนางข้าราชการในสมัยน่านเจ้า

สำหรับศูนย์กลางของเมืองโบราณกวนตู้ ก็คือเจดีย์ Tuzhu Temple สร้างในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าเจดีย์องค์เล็กๆนี้สูงประมาณ 10 เมตร รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ในทิเบต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในนิกายมหายาน 

เมืองโบราณกวนตู้  มีการอนุรักษ์และมีรานจำหน่ายขนมโบราณ ใครมาเที่ยวก็คงได้รับการแนะนำจากไกด์ว่าร้านใดเป็นที่นิยม(ของชาวจีน)  ส่วนชาวไทยที่ได้ชิม ก็คงรู้สึกเฉยๆเนื่องจากมีแต่แป้ง เพียงแค่ชิมสักคำสองคำก็แทบจะอิ่มท้องแล้ว

คำว่าเมืองโบราณในปัจจุบันนั้นน่าจะเหลือเพียงแค่สถานที่และสิ่งปลูกสร้างไม่กี่แห่งที่สร้างขึ้นมาทดแทนของเก่าที่มีอายุนับเป็นพันๆปี  ส่วนตึกอาคารพาณิชย์แบบโบราณที่อยู่รอบๆพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีประวัติมายาวนานนับเป็นพันๆปี อย่างน้อยๆก็ทำให้ไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของชาวเมืองคุนหมิง 


ข้อมูล :อาณาจักรจีน(บางส่วน)
ราชวงศ์ถัง(อาณาจักรจีน) พ.ศ. 1161-1450
อาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1192 - 1445
อาณาจักรต้าหลี่ พ.ศ. 1480 - 1796


อาณาจักรในอุษาคเนย์(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
อาณาจักรขอมโบราณ(ปลายยุคฟูนัน) จนถึงยุคพระนคร(Angkor) พ.ศ. 1100 -1974

อาณาจักรละโว้ พ.ศ.1191 - 1470
อาณาจักรหริภูญชัย พ.ศ. 1310 - 1824

อาณาจักรสุโขทัย พ.ศ. 1792 - 1893

(จากวิกิพีเดีย)จบบริบูรณ์สำหรับทริปคุณหมิง สำหรับการเดินทางเมื่อเดือน มิย.52โฟโต้ออนทัวร์
1 สิงหาคม 2557 
 
kunming Maps : แผนที่คุนหมิง คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เส้นทางรถ Bus จากเวียงจันทน์สู่คุนหมิง คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ