Home    :   Outbound   :   Sa Pa 58 Part1

Sa Pa - Hanoi Vietnam    Part 1
 
 

ตอนที่ 1 การเดินทางบนทางด่วยสายใหม่ จากฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามสู่จังหวัดลาวกาย ระยะทาง 245 กม.

ซุ้มประตูแบบนี้พบเห็นทั่วไปในประเทศเวียดนาม เป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะเมืองฮานอยที่เคยตกเป็นของจีนชาวเมืองฮานอยส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน และภาษาดั่งเดิมของเวียดนามก็คือภาษาจีนทะเลสาบตะวันตก (West Lake)ย่านชานเมืองฮานอยร้านขายวัสดุก่อสร้างตอนเช้าในเวียดนามจะเห็นร้านอาหารเล็กๆแบบนี้ พอสายหน่อยก็จะเก็บร้าน

  

ย่านขายดอกไม้


 

 

 5 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]