Home    :   Outbound   :   Sa Pa 58 Part1
 
Sa Pa - Hanoi Vietnam    Part 1
 
 

ตอนที่ 1 การเดินทางบนทางด่วยสายใหม่ จากฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามสู่จังหวัดลาวกาย ระยะทาง 245 กม.

รถโรลส์รอยซ์คันนี้ประมาณ 30 ล้าน(บาท)ต้นส้มประดับ ช่วงนี้ขายดีเป็นพิเศษ เป็นไม้มงคลสำหรับชาวเวียดนามในเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนมาถึงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำแดงสะพานเญิตเติน (Nhat Tan) สะพานขึงข้ามแม่น้ำแดง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มค.58 ในภาพเลนขวาสำหรับมอเตอร์ไซด์และจักรยานโดยเฉพาะ
ต่างกับบ้านเราที่ไม่มีเลนมอเตอร์ไซด์ ทำให้เกิดปัญหาสำหรับการใช้สะพานภูมิพล ตำรวจห้ามมอเตอร์ไซด์ขึ้นสะพาน อ้างว่าเกิดอุบัติเหตบ่อยุ จนเกิดการประท้วง
สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิพลเมือง หรือ สิทธิมนุษยชน ของสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้น ผู้ปกครองมักคิดว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซด์เป็นบุคคลชั้นต่ำ จึงไม่ให้ความสำคัญ
แต่ในเวียดนามแล้วมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับบ้านเรา มีการวางแผนสำหรับการสร้างทางมอเตอร์ไซด์ตั้งแต่แรก ให้สิทธิอย่างทัดเทียมกันสะพานเญิตเติน (Nhat Tan) ยาว 3700 เมตร กว้าง 33.2 เมตร มี 5 ตอม่อ เป็นสะพานใหม่เอียมของเมืองฮานอย
และยาวที่สุดใน South East Asia สร้างโดย Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd. (SMCC)
สร้างเพื่อช่วยลดการจรจรบนสะพาน Thang long bridge (สะพานเหล็ก)ที่อยู่ไม่ห่างจากสะพานนี้มากนัก

พ้นจากสะพานแขวนก็มีบรรยากาศแบบนี้เลนมอเตอร์และจักรยาน แยกต่างหากจากเลนรถยนต์ ซึ่งวิธีการแยกแยะแบบนี้ไม่มีในประเทศไทย
พอรถเกิดอุบัติเหตุก็โทษมอเตอร์ไซด์ว่าเป็นต้นเหตุ และบังคับให้มอเตอร์ไซด์งดใช้สะพาน ให้ไปใช้แพขนานยนต์แทน


 

 

 6 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]