Home    :   Outbound   :   Sa Pa 58 Part1

Sa Pa - Hanoi Vietnam    Part 1
 
 

ตอนที่ 1 การเดินทางบนทางด่วยสายใหม่ จากฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามสู่จังหวัดลาวกาย ระยะทาง 245 กม.

แม่น้ำไม่เคยเหือดแห้ง เป็นธรรมชาติแบบนี้กันทั้งประเทศแม่น้ำในเวียดนาม ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกร ภาพนี้ดูให้ดีมีเขาหัวโล้นแบบ้านเรา
ถามไกด์ ได้คำตอบว่า พื้นที่แผ่วถางป่าแบบนี้ เป็นของชุมชน เป็นของส่วนรวม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของเฉพาะ จะทำอะไรต้องผ่านกรรมการของชุมชนชนบทเวียดนามจ.ลาวกาย อยู่เหนือสุดของประเทศเวียดนาม และเป็นสถานีทางรถไฟปลายทางเข้าเขต จ.ล่าวกาย จุดสิ้นสุดทางด่วน จากนี้ไปก็จะขึ้นเขามุ่งสู่ซาปา ดินแดนที่อยู่เหนือสุด และหนาวสุดๆของเวียดนาม
หนาวแค่ไหน เบาะๆก็มีหิมะปกคลุมจนขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง อุณภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง 0 องศา หรือ -2.2 องศา ในช่วงต้นปีล่าวกาย ติดชายแดน เวียดนาม-จีน นักท่องเที่ยวจากจีนสามารถเดินทางผ่านด่านมาท่องเที่ยวซาปาได้แบบไปเช้าเย็นกลับ
ซาปาในปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวจีนมากกว่าชาติตะวันตกแบบเมื่อก่อนอาศัยปั้มน้ำมันที่อยู่เชิงเขาก่อนขึ้นซาปา ห้องน้ำก็ตามสภาพที่พอแก้ขัดได้ แต่ตอนนี้มีชาวจีนมาลงทุนเปิดปั้มที่ดูดีและทันสมัยมีแค่มอเตอร์ไซด์ก็สามารถนำสินค้าไปขายได้ทุกที่จบตอนที่ 1 ตอนต่อไปจะพาไปสัมผัสเมืองในหมอกชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองไทยเนื่องจากหมอกปกคลุมตลอด 24 ชม.

 

 

 12 
ออกไปหน้าหลัก
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]