Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
จากล่าวกายสู่ซาปา เป็นเส้นทางขึ้นเขาตลอด ระยะทางประมาณ 45 กม.ควายที่ซาปา เล็มหญ้าริมทางที่เป็นเนินเขา ช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะ สัตว์เลี้ยงจะมีปัญหามาก บางตัวล้มตายเพราะความหนาวเย็นในระดับ 0 องศา จนถึง - 2
ชาวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยใช้ผ้ากระสอบวางไว้บนหลังควายเพื่อป้องการหิมะเกาะในขณะที่เล็มหญ้ากที่ซาปา สัตว์เลี้ยงล้มตายในช่วงหนาวจัด เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
จากที่อยู่ข้างล่างของเมืองล่าวกายดูท้องฟ้าเป็นปกติ แตพอขึ้นเขาไปได้ไม่นาน สภาพอากาศเปลี่ยนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือประมาณ 11 โมงกว่า หมอกลงจัด ฝนตกปรอยๆเป็นฝอยระยิบ แสดงว่ากำลังฝ่ากลุ่มเมฆทั้งหมอก ทั้งเมฆฝน ปกคลุมไปทั่วในขณะเดินทาง อุณภูมิภายนอกน่าจะประมาณ 10 องศา (ตอนค่ำประมาณ 6 ตอนดึก 4 องศา)กิ่งท้อพึ่งตัดมาจากต้น ไม้มงคลที่ชาวเวียดนามนำไปประดับบ้านและอาคารในวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง
ทุกปีพอใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีน ชาวเขาจะตัดกิ่งท้อมาขายตามริมทาง หรือส่งไปขายยังเมืองต่างๆเช่นฮานอย พอถึงวันตุษจีน ดอกท้อก็จะบานออกมาตามกิ่งก้านราวเที่ยง รถมาจอดที่ภัตตาคารเมืองซาปา แถวนี้จะมีชาวเขานำสินค้าทอมือมาขายให้กับนักท่องเที่ยวทานอาหารมื้อเที่ยงกันที่นี่ ร้านที่ตกแต่งสไตล์ชาวเขา เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น
 

 

 1 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]