Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
เข้าสู่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง เช่นการทำนาขั้นบันใดมาตามเส้นทางที่เคยมาเมื่อราว 7 ปีก่อน แต่เป็นคนละช่วงเวลา คราวนี้มาผิดฤดู หุบเขาข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลย

จุดเดินลงไปชมวิถีชีวิตที่อยู่ข้างล่าง เวลานี้มีฝนปรอยๆคนที่ไม่ได้เตรียมร่มมาก็ต้องซื้อกันฝนราคาถูกๆใส่เด็กชาวเขายืนขายกำไลมือเป็นระยๆ กำไลแบบนี้เหมือนกับที่เด็กชาวเขาขายให้นักท่องเที่ยวที่ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ส่วนราคาแล้วแต่จะต่อรอง 15-30 บาท
เคยไปดอยแม่สลองได้อุดหนุนเด็กชาวเขาไปหลายอัน เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ แต่ที่นี่เด็กๆจะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อดักขายเป็นจุดๆ ถ่ายฟรีก็จะหันหน้าหนี(ด้วยความไม่พอใจ)ตลอดทางเดินมีร้านขายผลิตภัณฑ์ชาวเขาเป็นจุดๆ บางอย่างก็ซื้อมาขายเช่นผ้าลายปาเต๊ะเด็นทางเดินแบบนี้ แต่เด็กๆที่ขายกำไล วิ่งลงไปข้างล่างชนิดไม่กลัวลื่นเด็กชาวเขาเดินดักหน้าดักหลังจนน่ารำคาญทางขวาเป็นหุบเขา หากฟ้าโปร่งและเป็นช่วงทำนาจะเห็นนาขั้นบันใดสวยมาก แต่วันนี้เห็นแต่หมอกล้วนๆ


หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเปรียบเทียบกับเมื่อปี 2550 ในบริเวณเดียวกันนี้ แต่ต่างกันคนละฤดูกาลเที่ยวซาปาให้เห็นนาขั้นบันใดออกสีเหลือง ต้องมาในเดือนตุลาคม และจะเห็นกิจกรรมต่างๆในทุ่งนาเช่นการเกี่ยวข้าว นวดข้าว การแบกข้าวใส่หลังแบบชาวเขาทางลงไปหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตที่อยู่เบื้องล่าง ปัจจุบันสองข้างทางมีร้านขายของที่ระลึกหลายร้าน บดบังทัศนียภาพแบบเดิมๆ
 

 

 4 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]