Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง


  

ของเล่นผู้ใหญ่ขายของ เด็กๆก็ดูแลกันเองตกลงวันนี้มาดูอะไรกัน ขาวโพลนจนไม่เห็นอะไรชาวเขาที่นี่เก่งภาษา อ. เนื่องจากมีอาสาสมัครมาสอนให้ เป็นไกด์พาเที่ยวตามป่าตามดอยได้สบายร้านขายมีเป็นระยะๆ และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็อีกร้านสภาพที่เห็นในวันนี้นี่ก็กำลังสร้างร้านขายของที่ระลึกดูสดชื่นดี
 

 

 6 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]