Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
น่าจะเป็นดอกท้อที่ตัดกิ่งขาย

สวย แปลกตา เป็นไม้ป่าของที่นี่สวยจนอดไม่ได้ที่จะหยุดถ่ายกันหลายภาพนี่ก็เป็นดอกท้อชนิดหนึ่ง

แพะครับ เขาจะสั้น
 

 

 7 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]