Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
เป็ดครับครกกระเดื่อง ทำไว้โชว์เด็กชาวเขาเดินแซงเพื่อไปขายข้างหน้าผ้าชิ้นนี้ขายนะครับ งานฝีมือราคาไม่ถูกเด็กๆพวกนี้เจอกันตลอดชาวเขาที่นี่เขาพัฒนาแล้ว มีมอเตอร์ไซด์กันทุกบ้านพอจะเห็นนาขั้นบันใดบ้าง คงเป็นการตระเตรียมดินสำหรับการทำนาครั้งต่อไป

ต่อไปร้านค้าคงมีตลอดสองข้างทาง
 

 

 8 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]