Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
บอกขอถ่ายภาพ แกก็พยักหน้า แต่ดูเขินๆ

ถึงน้ำตกในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตพึ่งรู้ว่าชาวเขาที่นี่ทานข้าวหลามด้วย

  

เนื้อควายย่าง กับนกย่างโบสถ์เล็ก ดูวิเวกวังเวงชมกลซาปาอยู่บนเขาสูง น้ำตกค่อนข้างไหลแรงเกือบทุกแห่งน้ำตกที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต สวยที่สุดในซาปา
 

 

 1 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]