Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
คนไทยเชื้อสายเวียดนามช่วยอุดหนุนคนชาติเดียวกันชาวเขาที่นี่แต่งกายกันเต็มยศแบบที่เห็น ผิดกับบ้านเราที่ดูเหมือนเหมือนซื้อชุดจากตลาดประตูน้ำมาใส่
ม้งภาคเหนือบ้านเราใส่ชุดชาวเขาแบบจีน มีห้อยกระตุ้งกระติ่งตามหมวก ซึ่งเป็นชุดชาวเขาในประเทศจีน แต่ดูแล้วสวยงามตระการตาคนเวียดนามแต่อยู่ในประเทศไทยอุดหนุนไปหลายอันเชื้อสายเดียวกัน

  

ดูวิธีการขาย ของเด็กชาวเขา

  

พอไม่ซื้อก็แสดงอาการไม่พอใจสงสัยยืนด่าในใจ
 

 

 11 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]