Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part2

Sapa Part 2 :  Cat Cat, Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 2 : เส้นทางจากล่าวกายสู่ซาปา ชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
ไก่บ้านเลี้ยงแบบธรรมชาติใกล้ถึงทางออกแล้วข้างบนเป็นร้านน้ำชาร้อนๆ ขายกันเป็นกา อากาศแบบนี้ได้รสชาติดีนักมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มารอรับลูกค้าที่ปลายทาง


ปี 2550 (ตค.)

  

  

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตในช่วงทางออก เมื่อเดือน ตค.ปี 2550 (8 ปีที่ผ่านมา)
ปัจจุบันถนนสายเล็กๆแห่งนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยว มากกว่าชาวเขาเสียอีก
ภาพวิถีชีวิตแบบนี้น่าจะหาดูได้ยากขึ้น นอกจากจะไปที่หมู่บ้านอื่นที่นักท่องเที่ยวยังไปไม่ถึง

นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภท trekking tour (เดินลูกเดียว) ไม่สนใจรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และก็กันไปจนถึงที่พัก (ประมาณ 3 กม.)คนไทยนั่งรถมินิบัส เพือไปหมู่บเานตาฟาน ระหว่างทางขาวโพลนไปหมดช่วงบ่ายๆหมอกยิ่งหนา บริเวณนี้เป็นทั้งทางเข้า(เดินไปตามบันได้ตามภาพชุดแรก) และเป็นทางออกตอนขากลับ

**จบการเดินทางที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จากนี้ก็จะไปหมู่บ้านตาฟาน ในบรรยากาศที่ขาวโพลนและเย็นยะเยือก **
 

 

 12 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]