Home    :   Outbound   :   Sapa 58 Part3

Sapa Part 3 :  Ta Van , Hill Tribe Village   
 
 

ซาปา ตอนที่ 3 : หมู่บ้านตาวัน ชาวม้งดำ - ซาปาเมืองในหมอก ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ 4 องศา ตอนกลางคืน


เข้าเขตหมู่บ้าน ตาวัน (Ta Van) ชาวเขาเผ่าม้งไปทางไหนก็เฉอะแฉะไปหมดกิ่งท้อขายดีในช่วงนี้ และที่ซาปาก็เป็นแหล่งขายส่งไปยังจังหวัดต่างๆดอกท้อกำลังออกดอกตูมสีชมภู ถึงวันตรุษจีนห็จะบานพอดีสองข้างทางที่เคยเห็นเป็นนาขั้นบันใด แต่เวลานี้เจอแต่หมอกตกข้างทางก็เรียบร้อยหมู่บ้านตาวัน มาถึงแต่ไม่อยากลงจากรถ เพราะอากาศหนาว มีฝนประปราย

2 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
Contact Us : [email protected]