Home   Outbound Tour   Shanghai Part 10
 
 
Shanghai Tourism : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจว อู๋ซี่
   
 
 
Visit to Suzhou  :  เซี่ยงไฮ้ตอนที่ 10 : ประตูน้ำโบราณผานเหมินเมืองซูโจว แวะร้านผ้าไหม จากนั้นเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้
 
ภาพมีลิขสิทธิ์
 
ข้างบนนี้เป็นกำแพงม้าปลอม ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพทางเดินบนกำแพง

2
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ