Home   Outbound Tour   Shanghai Part 10
 
 
Shanghai Tourism : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจว อู๋ซี่
   
 
 
Visit to Suzhou  :  เซี่ยงไฮ้ตอนที่ 10 : ประตูน้ำโบราณผานเหมินเมืองซูโจว แวะร้านผ้าไหม จากนั้นเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้
 
ภาพมีลิขสิทธิ์
 
เขตโบราณ เฉพาะหลังคารูปโค้ง ที่เห็นไกลๆจะเป็นบ้านจัดสรร แต่สร้่างสไตล์แบบเก่า ทำให้เสมือนหนึ่งเป็นเขตเมืองโบราณตึกคอนโดและบ้าน 2 ชั้นด้านนอก(คลอง) สร้างคล้ายกับอาคารโบราณที่อยู่ด้านใน และใช้สีดำเหมือนกันปืนใหญ่จำลองแบบใช้ลมอัดกระสุนเป็นลูกเทนนิส อยากยิงปืนใหญ่ต่องเสียเงิน3
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ