Home   Outbound Tour   Shanghai Part 7
 
 
Shanghai Tourism : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจว อู๋ซี่
   
 
 
Travel from Wuxi to Zushou  :  ทริปเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 7 การเดินทางจากเมืองอู๋ซี ไปยังเมืองซูโจ
 
ภาพมีลิขสิทธิ์

จีนพัฒนาและขยายเมืองต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดภาพนี้เป็นการปรับโฉมเมืองชนบทแห่งหนึ่งให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
โดยมีพระใหญ่หลิงซานเป็นจุดขายเมืองนี้ปรับโฉมไปพร้อมๆกับการก่อสร้างพระใหญ่หลิงซาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาคารที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่กำลังก่อสร้าง รวมทั้งสถานที่ราชการที่กำลังตามมาอีกหลายแห่งเมืองนี้ถูกเนรมิตรขึ้นมาไม่นานนี้ ทุกอย่างมาตามสูตรสำเร็จแบบจีนๆ โดยเปิดประมูลให้เอกชนมาพัฒนาที่ดิน พร้อมทำสัญญาเช่ากับรัฐ เช่น 40 ปี หรือมากกว่านั้น
โดยที่ดินเหล่านี้ อาจเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนมาก่อน หากสัญญาเช่ายังไม่หมดอายุ รัฐก็จ่ายค่าเวนคืนชดเชยให้ หากหมดอายุแล้วรัฐบาลก็เข้ามาดำเนินการรื้อถอนได้เลย
ประเทศจีนสมัยที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ได้ยึดเอาที่ของนายทุน และประชาชนมาเป็นของรัฐทั้งหมด โดยรัฐจะเข้ามาจัดสรรปันส่วนให้ทำการเกษตรหรืออยู่อาศัย
พร้อมทำเป็นสัญญาเช่าในระยะยาว รัฐบาลจึงเข้ามาจัดระบบผังเมืองได้โดยสะดวก เมืองใหม่ของจีนจึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับที่เห็นในภาพชุดนี้
ต้นไม้ดอกปลูกตามเกาะกลางถนน สวยงามมาก3
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ