Home   Outbound Tour   Shanghai Part 7
 
 
Shanghai Tourism : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจว อู๋ซี่
   
 
 
Travel from Wuxi to Zushou  :  ทริปเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 7 การเดินทางจากเมืองอู๋ซี ไปยังเมืองซูโจ
 
ภาพมีลิขสิทธิ์
ดอกเต็มต้นไม่ไช่ไม้ประดับแต่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นแอปเปิลโครงการที่อยู่อาศัยขนาดยักษ์ ใครไปเที่ยวจีนแล้วคงเห็นภาพแบบนี้จนชินตา ไปเมืองไหนๆก็ต้องเจอภาพแบบนี้โครงการที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งล้วนสุดยอดอลังการ น่าจะเรียกว่าเป็นเมืองใหม่บ้านแบบเก่า แต่ทาสีขาวเพื่อความสวยงาม
บ้านหรือตึกอาคารต่างๆในจีน ไม่มีโฉนดให้เจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ เพราะเจ้าของที่ดินคือรัฐบาล หมดสัญญาเช่าก็จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่
คล้ายๆกับการเซ้งตึกแถวในบ้านเรา ประเทศจีนไม่มีปัญหาการรุกล้ำหรืออ้างกรรมสิทธิ์แบบบ้านเรา เพราะที่ดินในประเทศจีนทั้งหมดเป็นของรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวบ้านเหล่านีั้คิดว่ายังไม่หมดสัญญาเช่า หากหมดสัญญา รัฐบาลก็จะเข้ามาจัดการแล้วประกาศให้เอกชนมาพัฒนาพื้นที่
9
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ