Home   Outbound Tour   Shanghai 08
   
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
หอไข่มุก
ทุ่งคาโนลา
ทะเลสาบซีหูุ
การแสดง
หังโจว - อู๋ซี
พระหลิงซาน
อู๋ซี- ซูโจว
ซูโจว
ซูโจว
ซูโจว
เซี่ยงไฮ้
วัดอี้ฝอ
 
   
 
ตอนที่ 8 ทริปเซี่ยงไฮ้ตอนที่ 8 : ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม นมัสการพระอรหันต์ วัดซีหยวน
 
 ซูโจว Suzhou ฉายาเมืองแห่งสาวงาม และเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมาถึง 2500 ปี


                      

                      

                    

                     

 
 
 
ภาพท่องเที่ยวประเทศจีนที่ผ่านๆมา : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน : กุ้ยหลิน : สิบสองปันนา : คุนหมิง : ฮ่องกง - มาเก้า (รอสักครู่)
 

        

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 8
Travel from Youxi to Suzhou การเดินทางจากเมือง อู๋ซี สู่เมือง ซูโจว

(เดินทาง มีนาคม 2552 /20
09)ทริปเซี่ยงไฮ้ตอนที่แล้วเป็นการเดินทางจากเมืองอู๋ซีมายังเมืองซูโจว เขตมณฑลเซียงจู ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติยาวนานถึง 2500 ปี

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนี้ได้แก่ “สวนโบราณเมืองซูโจว” ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2540 

ซูโจวมีวัดเก่าแก่ชื่อว่า “วัดซีหยวน” ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จ

วัดซีหยวนปลูกต้นแปะก้วยไว้เป็นจำนวนมาก เรียกว่าไปทางไหนก็มีแต่ต้นแปะก้วย บางต้นก็มีอายุมานานเป็นร้อยๆปี ภายในวัดมีรูป ”เจ้าแม่กวนอิมพันมือ” องค์ใหญ่ที่แกะสลักด้วยไม้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดที่มีชาวจีนเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก ภายในวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ยังมีพระอรหันต์ที่แกะสลักด้วยไม้จำนวน 500 องค์ และมีพระจี้กงที่โดดเด่น

สิ่งที่เป็นตำนานเล่าขานกันมาแต่โบราณของเมืองซูโจว ก็คือการได้รับสมญานามว่า “เป็นเมืองแห่งสาวงาม“ จนทำให้จักรพรรดิเฉียนหลง (พศ.2314 – 2322) ซึ่งเป็นจักรพรรดิลำดับที่ 6 ในราชวงศ์ชิง และมีฉายาว่า “จักรพรรดิเจ้าสำราญ” เคยเสด็จประพาสเมืองซูโจวด้วยโฟโต้ออนทัวร์
9 ธันวาคม 2556 

 
 
     
  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ