Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 


ตลาดสิบสองปันนาใครบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองผลไม้ ประเทศจีนก็เยอะไม่แพ้เรา และจีนมีทุกอย่างที่เมืองไทยมีเชอรี่จีน แบบนี้เมืองไทยไม่มี ขายที่นี่ถูกมากๆ อาจไม่งามเหมือนที่ส่งไปขายในบ้านเราลูกท้อ

  

พุทราจีน(ซ้าย)ตอนนี้มีขายแล้วที่เมืองไทย รสหวาน แต่เปลือกแข็ง ซื้อทานครั้งเดียวก็เบื่อลำใยจีนแอปเปิล

       
 
1
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us