Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
ท้องถิ่นจริงๆตลาดเป็ด-ไก่ แบบตัวเป็นๆ ซื้อแแล้วอาจให้ทางร้านเชือด ต้ม พร้อมถอนขน

  

ไก่เลี้ยงแบบฟาร์มเล็ก ไม่ไช่เลี้ยงแบบไก่ CP

  

ภาพขวา เคยเห็นทื่ดอยแม่สลอง เรียกว่าหมูน้ำค้าง หมักเครื่องแล้วนำไปแขวนผึ่งลม

  

รากบัวหัวใหญ่มาก ภาพขวาเป็นหน่อไม้ดอง อาหารของชาวไทลื้อ ต่างกับภาคเหนือของไทยคือที่นี้จะไม่มีกลิ่นสาป ไม่เปรี้ยวจัด และที่นี่ใช้หน่อไม้อ่อน แกงกับกระดูกหมู+ใส่ใบก้อมก้อ อร่อยมาก


       
 
3
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us