Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
วันกลับ จากสิบสองปันนา ปลายทาง เชียงของ และจะถึงกรุงเทพตอนตึกของวันนี้ถนนดีจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง สีแดงคันหลังเป็นรถสามล้อเก๋งสวนยางพาราตลอดทาง มีสะพานขนาดยาวเป็นช่วงๆทริปนี้เจอฝนทั้งไปและกลับสวยงามเมฆลอยอยู่แค่เอื้อมหมู่บ้านไทลื้อ แบบทันสมัย แต่รูปทรงยังเหมือนเดิม

       
 
5
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us