Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
ยางไทยราคาตกต่ำก็เพราะจีนขยายพื้นที่ปลูก ขณะเดียวกันก็นำเข้าจากไทยน้อยลงสวนยางตลอดสองข้างทาง ที่เห็นนี้เป็นสวนใหม่ ปลูกไม่เกิน 5 ปี จีนขยายพื้นที่ปลูกทางภาคใต้ในช่วงที่ยางมีราคาสูงมากยางล้วนๆถนนเส้นนี้วิ่งบนเขาตลอด แต่เหมือนวิ่งทางราบ เนื่องจากจีนเจาะอุโมงค์ และสร้างสะพานเบี่ยงแบบในภาพ จึงไม่ต้องขึ้นเนินลงเนิน คดเคี้ยวไปมาเหมือนเมืองไทยรถวิ่งบนเขาแต่ถนนราบเรียบตลอด ปลอดภัยและร่นระยะเวลาในการเดินทางมาก
แนวคิดแบบนี้จีนทำกันทั้งประเทศ แต่เมืองไทยยังทำไม่ได้ อาจเป็นเพราะใช้งบสูง เราจึงได้ยินข่าวขับรถตกเขา แหกโค้ง เบรคแตกกันตลอดทั้งปี
หากถนนในเมืองไทยทำได้แบบนี้ อุบัติเหตุคงลดลงไปได้มากชมวิวไปตลอดทาง ถนนดูแล้วปลอดภัยมาก


       
 
6
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us