Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
ถึงชายแดนจีน-ลาว ที่เมืองบ่อหาน(บ่อฮั่น)สถานที่ราชการ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อ ออกแบบได้สวยงามทีเดียวที่นี่เป็นเมืองใหม่ ที่อยู่ชายแดนจีนตอนใต้ เรียกว่าใต้สุดของจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นถนนการค้าจากจีนสู่ตอนล่าง หรือสู่อาเซี่ยนโดยผ่าน ลาว ไทยใครอ่านออกบ้าง แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าชมเชย เนื่องจากที่นี่ยังเป็นดินแดนของจีนด่านชายแดนจีนที่เมืองบ่อหานประตูสู่ สปป.ลาว และเข้าสู่เมืองบ่อเต็นบ่อนกาสิโนของนักลงทุนจีนที่เมืองบ่อเต็น (เมืองจีนไม่มีบ่อนกาสิโนตามนโยบายรัฐบาล แต่ส่งเสริมให้เอกชนไปสร้างในต่างประเทศ)ปัจจุบันปิดกิจการเนื่องจากมีคดีฆ่ากันตายอันเนื่องมาจากการพนันบ่อยมาก จนรัฐบาลลาวสั่งปิด


       
 
9
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us