Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
เข้าเขตสปป.ลาวชนบทในลาว ความดั่งเดิมที่ยังมีให้เห็นอีกมากมายหลายแห่ง

บ้านมุงจาก ถ้าหลังเล็กๆคนไทยสมัยก่อนเรียกว่า "กระต๊อบ"สปป.ลาวมีกลุ่มชาติพันธ์เยอะมาก น่าจะราว 50 กลุ่ม ในภาพเป็นยุ้งฉางใช้เก็บพืชไร่ เช่นข้าวหรือข้าวโพดชนบทจริงๆ บ้านมุงจากมาถึงเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ชายแดนลาว-ไทย ที อ.เชียงของเดินไปขึ้นเรือข้ามฟากไปยังฝั่งไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่4 )สำนักงาน ตม.ลาวที่บ้านห้วยทราย ปัจจุบันสร้างอาคารใหญ่โตที่สะพานไทย-ลาวแห่งที่ 4 ภาพนี้น่าจะเป็นฉากสุดท้ายของการเะดินทางข้ามแดน ไทย-ลาว ที่ท่าแขก


       
 
10
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us